NOTER ONAYLI ÇEVİRİ HİZMETLERİ

Resmi makam onayı(Noter tasdiki) gerekli olan, sözleşme, diploma, pasaport ve buna benzer belgelerin; Konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercüme edilen, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir. Noter tasdik ücreti ilgili noter tarafından ayrıca tahsil edilir.

YEMİNLİ ÇEVİRİ HİZMETLERİ
Sözleşme, pasaport, kimlik, diploma raporlar ve buna benzer belgelerin; Konusunda uzman ve noterden yemin belgeli tercümanlar tarafından tercüme edilen, yasal sorumluluk gerektiren tercüme hizmetimizdir.

SÖZLÜ TERCÜMANLIK
İş anlaşmaları, Ticari toplantılar, Şantiyeler, Geziler, Resmi açılışlar, Kokteyl, İş yemekleri, Basın toplantıları v.b. alanlarda yapılan sözlü tercüme hizmetidir.
Yeminli, Yasal Sözlü Tercümanlık Mahkeme, Noter, Tapu vb. resmi makamlar huzurunda yapılan yeminli, yasal, sözlü çevirmenlik hizmetimizdir.
Resmi, Özel kurum ve kişilere yönelik bu hizmetimiz yemin belgesi sahibi, hukuki, ticari v.b. dallarda uzman tercümanlarımız tarafınca verilir.

APOSTİL TERCÜME
Apostil, belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.
Bu belgeler 6 Ekim 1961’de yapılan Lahey anlaşması olan ülkeler arasında geçerlidir. Apostil istenen belgeler yeminli çevirmenlerimizce çevirisi yapılır ve notere onaylatılır. İsteğinize göre noterden sonrada Apostil yaptırılabilir. Apostillerde ana başlığın Fransızca olarak “Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)” şeklinde yazılması zorunludur.
Bir Apostil belgesi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
• Apostil numarası
• Apostili düzenleyen makam
• Apostili düzenleyen makamın mührü veya kaşesi
• Apostili düzenleyen yetkilinin imzası
• Belgenin düzenlendiği ülkenin adı
• Belgeye basılan mührün ait olduğu makamın adı
• Belgeyi imzalayan kişinin adı
• Belgeyi imzalayan kişinin sıfatı
• Tasdik edildiği tarih
• Tasdik edildiği yer
Apostil Tercüme hizmeti yaptığımız başlıca işler şunlardır:
• Evlilik Cüzdanı Apostil
• Mahkeme Evrakları Apostil
• Aile Nüfus Kayıt Örneği Apostil
• Denklik Belgesi Apostil
• Diploma Transkript, Apostil
• Ehliyet Apostil
• Evlilik Cüzdanı Apostil
• İSO Belgesi Apostil
• Mahkeme Evrakları Apostil
• Nüfus Cüzdan Apostil
• ÖSYM Belgesi Apostil
• Pasaport Apostil
• Sabıka Kaydı Apostil
• Ticaret Sicil Gazetesi Apsotil
• İmza Sirküleri Apostil
• Vergi Levhası Apostil
• Mahkeme Evrakları Apostil