HUKUKİ TERCUME

Hukuki tercüme dil hizmetleri sektöründe en fazla tercih edilen tercüme türleri arasında yer almaktadır.
Kaynak belgenin ait olduğu hukuk sisteminin yapısının o kültüre uygun olarak biçimlendiği ve bunun hukuk dilini etkilediğini dikkate alırız. Ayrıca; kaynak dildeki hukuki dilbilimsel yapılar, direkt olarak hedef dildeki yapılara tekabül etmez. Hedef dile çeviri yapılırken, hedef dilin hukuki metinleri baz alınır. Çevirinin, bir hukukçu tarafından okunacağını ve hukuki metnin orijinal olması gerektiğini biliriz. Dolayısıyla, İnteraktif Tercüme olarak hukuki tercüme alanında sahip olduğumuz deneyim ve dile hakimiyetimiz, hedef dildeki yapılarla kaynak dilde buna tekabül eden yapıları eşleştirme problemini çözmekte anahtar olmaktadır.

HUKUKİ TERCÜME HİZMETLERİMİZ:
• Vekaletname Tercümesi
• Anlaşma Tercümesi
• Kanun Tercümesi
• Protokol Tercümesi
• Ön Protokol Tercümesi
• Ticari Mevzuat Tercümesi
• Gizlilik Sözleşmesi Tercümesi
• Lisans Sözleşmesi Tercümesi
• Patent Sözleşmesi Tercümesi
• Bayilik Sözleşmesi Tercümesi
• Franchise Sözleşmesi Tercümesi
• Distribütörlük Sözleşmesi Tercümesi
• Satış Sözleşmesi Tercümesi
• Hisse Alım Sözleşmesi Tercümesi
• Kira Sözleşmesi Tercümesi
• Mahkeme Kararı Tercümesi
• Taahhütname Tercümesi
• Muvafakatname Tercümesi
• Vasiyetname Tercümesi
• Boşanma Kararı Tercümesi
• Tutanak Tercümesi
• İmza Sirküleri Tercümesi
• Yargıtay Kararı Tercümesi
• Genelge Tercümesi
• İbraname Tercümesi
• Kefaletname Tercümesi
• İhbarname Tercümesi
• AB Mevzuatı Tercümesi
• İstinabe Yazışma Tercümesi
• Beyanname Tercümesi
• Dava Evrakları Tercümesi
• Tapu Tercümesi
• Pasaport Tercümesi
• Yabancı Mevzuat Tercümesi
• Evlilik Belgesi Tercümesi
• Doğum Belgesi Tercümesi
• Ölüm Belgesi Tercümesi