FİNANSAL TERCÜME

Finans: Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme ve ekonominin ortak dalıdır. Finans konusunda deneyime sahip tercümanlar tarafından yapılan tercümeye finansal tercüme denir.

FİNANSAL TERCÜME HİZMETLERİMİZ
• Fatura Tercümesi
• Mali Tablo Tercümesi
• Finansal Rapor Tercümesi
• Bilanço Tercümesi
• Sigorta Poliçesi Tercümesi
• Kredi Sözleşme Tercümesi
• Ekspertiz Raporu Tercümesi
• Denetleme Raporu Tercümesi
• Gelir-Gider Tablosu Tercümesi
• İrsaliye Tercümesi
• Faaliyet Raporu Tercümesi
• Fizibilite Raporu Tercümesi
• Satış Raporu Tercümesi
• Nakit Akış Tablosu Tercümesi
• Banka Hesap Özeti Tercümesi
• Piyasa İncelemesi Tercümesi
• Hisse Senedi Bilgisi Tercümesi
• Fon İzahnamesi Tercümesi
• Ekonomik Rapor Tercümesi
• Finansal Analiz Tercümesi
• Ekonomi Bülteni Tercümesi
• Ekonomik Analiz Tercümesi
• Yıllık Rapor Tercümesi
• Mali Rapor Tercümesi
• Gayrimenkul Değerleme Tercümesi
• Yaklaşık Maliyet Tercümesi
• Finansal Website Tercümesi
• Finansal Durum Sunum Tercümesi
• Ekonomik Veri Tercümesi
• Sponsorluk Anlaşması Tercümesi
• Finans Bülteni Tercümesi
• Maaş Dökümü Tercümesi
• SSK Hizmet Dökümü Tercümesi
• Yatırım Teşvik Belgesi Tercümesi
• Maaş Bordrosu Tercümesi
• Ariyet Sözleşmesi
• Rehin Sözleşmesi

Ticari Tercüme hizmetlerimiz:
• Toplantı Notları Tercümesi
• Yönetim Kurulu Kararı Tercümesi
• Vergi Levhası Tercümesi
• Faaliyet Belgesi Tercümesi
• Ticaret Sicil Gazetesi Tercümesi
• Kuruluş Mukavelesi Tercümesi
• Şirket Ana Sözleşme Tercümesi
• İK Raporu Tercümesi
• Genel Kurul Kararı Tercümesi
• Dilekçe Tercümesi
• İş Yazışmaları Tercümesi
• Gümrük Beyannamesi Tercümesi
• Menşei Şahadetnamesi Tercümesi
• Teminat Mektubu Tercümesi
• Şirket Sunum Tercümesi
• Basın İlanı Tercümesi
• Şirket Bülteni Tercümesi
• Yetki Belgesi Tercümesi
• Tadil Tasarısı Tercümesi
• Fiyat İndeksi Tercümesi
• Sicil Tasdiknamesi Tercümesi
• Şube Açma Belgesi Tercümesi
• Taşınma Belgesi Tercümesi
• Mümessillik Belgesi
• Nevi Değişikliği
• Kapanış Belgesi
• Dolaşım Sertifikası Tercümesi
• ATA Karnesi Tercümesi
• A.TR Dolaşım Belgesi Tercümesi
• EUR-MED Dolaşım Belge Tercümesi
• Geçici Kabul Tutanağı Tercümesi
• Kesin Kabul Tutanak Tercümesi
• İşletme Belgesi Tercümesi
• Etik Kurallar Tercümesi
• Çalışma Esasları Tercümesi
• İş Sözleşmesi Tercümesi
• Özel Durum Açıklamaları Tercümesi